Vanwege alle oplopende besmettingen is het bestuur van Stichting IJsselsteinse Toertocht nog niet bij elkaar geweest om e.e.a. voor 2021 te bespreken. We volgen alle berichten nauwlettend en er is onderling wel contact.

Een definitieve datum voor 2021 is er nog niet, maar mocht het echt veilig zijn dan zal de IJsselsteinse Toertocht op de zaterdag van 12 of 19 juni gereden gaan worden (datum onder voorbehoud). Zet deze data alvast in jullie agenda’s.

Alles is afhankelijk van hoe de wereld er in 2021 uit gaan zien met of zonder vaccin, want ook dit zal invloed hebben op ons, met name op evenementen, festivals, theaters enz.

We houden jullie op de hoogte de komende tijd.

Bestuur Stichting IJsselsteinse Toertocht