Deelnemers aan de IJsselsteinse toertocht verklaren dat zij akkoord gaan met de 11 gouden regels die door de organisatie zijn opgesteld en dat zij overeenkomstig zullen handelen.

11 gouden regels

 1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een stuurbordje voorzien van het startnummer. Het stuurbordje dient goed zichtbaar aan het stuur van de fiets te worden bevestigd.
 1. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische/recreatieve prestatietocht, waarbij “plezier voorop staat”.
 1. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt. De route van de toertocht is niet speciaal afgezet en wordt dus gedeeld met andere verkeersdeelnemers waarbij de normale voorrangsregels gelden.
 1. Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking
 1. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 1. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 1. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 1. Het gebruik van volgauto’s op de route is verboden.
 1. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen en kunnen de organisatie nergens voor aansprakelijk stellen.
 1. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht waar men aan deelneemt.
 1. Met Politie IJsselstein is afgesproken dat de politie bij excessen tijdens de tocht repressief zal optreden. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.

Deelnemer verklaart d.m.v. het overmaken van het startgeld:

 • Kennis te hebben genomen van het gedragsreglement en zich daaraan te zullen houden
 • Er mee in te stemmen dat zijn personalia in voorkomende gevallen aan politie verstrekt zal worden;
 • Deel te nemen aan de toertocht op eigen risico;
 • Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond te zijn;
 • Over deugdelijk materiaal te beschikken;
 • Er mee in te stemmen dat gemaakt beeldmateriaal van u tijdens de toertocht geplaatst mogen worden op de website, social media en/of de nieuwsbrief van de Stichting IJsselsteinse Toertocht
 • Na inschrijving is geen restitutie van het inschrijfgeld en de eventuele donatie meer mogelijk
Nu inschrijven