Deelnemers aan de IJsselsteinse toertocht verklaren dat zij akkoord gaan met de 11 gouden regels die door de organisatie zijn opgesteld en dat zij overeenkomstig zullen handelen.

11 gouden regels

  1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een stuurbordje voorzien van het startnummer. Het stuurbordje dient goed zichtbaar aan het stuur van de fiets te worden bevestigd.
  1. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische/recreatieve prestatietocht, waarbij “plezier voorop staat”.
  1. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan