Missie

De Stichting IJsselsteinse Toertocht organiseert een jaarlijkse toertocht voor wielrenners met als startpunt IJsselstein.

Het doel van de stichting is met het geinde inschrijfgeld opbrengsten te genereren om maatschappelijke organisaties in en om IJsselstein, die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen te dienen, te ondersteunen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de inzet van vrijwilligers en het werven van fondsen (sponsoren) bij de organisatie van de jaarlijkse toertocht.


Visie

De Stichting IJsselsteinse Toertocht heeft niet het voornemen om tot 2021 verder te groeien in het deelnemersaantal (max = 500). Wel wil de stichting onderzoeken of het mogelijk is om extra activiteiten om de toertocht heen te organiseren zoals een toerversie voor de jeugd. Hiermee wil de stichting haar positie verstevigen en IJsselstein een trekpleister maken voor wielerliefhebbers-publiek.